Artigos sobre Kobrin: cultura espiritual

Renesansavy meblya ў Belarus_

Pavodle de um materyyal ў Kobrynskaga de um vayenna-g_starychnag do museu _mya A. V. Suvorava

Casa meblya para abstalyavannya zhyllyovy um _nter'er ў um uzn_kla ў a Zakhodnyay E¸ropa ў a XV Arte. um empate forçado a nepasredny uplyva kultavay mebl_ paslya tago, um iaque carpinteira vynayshl_ de novo kanstruktsyyu yae — ramachna-f_lyangovy unindo-se z um adnosna tonk_kh doshak zamest dra¸lyany pedra de amolar ў, yak_ya ¸zhyval_sya cedo. A Getam papyaredn_chal_ і paspryyal_ tekhn_chna-tekhnalag_chnyya vynakhodn_tstva ў à galena mekhan_chnay apratso¸k_ dra¸n_na (em 1320 — 1322 z'yav_l_sya pershyya lesap_ln і). Padobnyya abstav_na sadzeyn_chal_ z'ya¸lennyu é skanstruyavanay gentil stalyarnay mebl_ z doshak. Yana vyluchalasya tektan_chnym_ kanstruktsyyam_ arkh_tekturny uma forma ў, yak_ya patrabavat і, adnak, novo dekaraty¸ny vyrashennya ў (diferente um v_d ў chlyanennya ў і plastychnay azdoba um f_lyonka). Tak_ya navatsy_ ¸zho byl_ harakternym_ para gatychnay mebl і, uplyva yaky prykmetnyya não tolk_ ў mebl_ z renesansavym_ a rysa і, Alya і z barochnym_ і navat em mebl_ pazneyshy hora ў. A Tamm velm_ o skladana vyznachyts "узрост" mebl і, bo o yon é frequente não a um adpavyadaa vyadomay a mastatstvazna¸ets styl_styets...

... Sim myastsovay trabalha é adnests_ possível і kobrynsky curto, em 2 pessoas, um kanapa enquadram kanstruktsy_ z plosk_m_ tsvyordym_ para padlakotn_ka і, myakk_m syadzenny і sp_nkay, abab_tym_ a karychnevy dermats_na de um pra um latão dapamoza shmatpyalyostkavy knopak-tsv_ko ў. Enquadre kanstruktsyya um padkreslena a razbyany rasl_nny cenários em chatyrokh n_zhn_kh dashchany pranozhka, yak_ya zamatso¸vayuts ustoyl_vasts tochany z chatyrokh uma esfera ў pernas. 3 trokh tak_kh zha tochany esfera ў utvorana pyaredn_ya stoyk_ padlakotn_ka ў. Sp_nka enquadram kanstruktsy_ pramavugolny; razby surdo azdoblena karn_zapadobny papyarochny perakladz_na. Em um razba de um vykarystana são a hora ў popular a um renesans um ornamento sakav_ty akantavy stsyablo ў, yak_ya, um mudragel_sta vyg_nayuchysya, utvarayuts em sp_nets esa¸n_tsa-padobnyya f_gura. Em pranozhka mashtab stsyablo ў a um akant de um mensha, Alya a um ¸sa de Yana de um styl_stychn de um adnolkav de um vykanana і stvarayuts rytm_chna fryz em um n_za kanapk_ é ornamental (Kobrynsk_ de um vayenna-g_starychna o museu).

Akramya mebl_ myastsovy maystro ў em belarusk_kh os museus de zakho¸vayetsets renesansavy meblya, vyrableny zakhodne-e¸rapeysk_m_ maystram_. Naybolsh-coloque kalektsyya tal mebl_ znakhodz_tsets ў Kobrynsk_m vayenna-g_starychny muze_. Prykmetna, que yae o pakhodzhayena é zvyazats possível z para German_yay. Mastatskaya kashto¸nasts um renesansavaga stylyu maio a armação pramavugolnay formas, razbyany kampaz_tsyya yaky um utvorana z chatyrokh garelyefny violento galovak puzz_ syarod vysokarelyefny cobriu ў і l_stsya a um akant, yak_ya ab'yadno¸vayuts usyu kampaz_tsyyu z chatyrokh Bako ў. Direito de precedência razmeshchana vugla drabneyshyya garelyefnyya galo¸k_ anyola ў syarod zdvoyeny l_sto ў a um akant. Akramya tago, buynyya і drabneyshyya galo¸k_ zluchayutsets razbyanym_ g_rlyandam_. Uves garelyefna-skrazna um cenário de uma armação de ¸tryml_vayetsets em vuzkay ramachets, azdoblenay ma¸rytansk_m a ornamentos stuzhachna-plyatsyonkavy, vykanany em tekhn_ets do n_zkarelyefnay surdo razba.

Vyadoma, que raspa¸syudzhanay meblyay em uma era Adradzhennya ў kufar. Harakterna ў gety aspekets kufar n_zk і, pramavugolnay formas, vytsyagnutay garyzantat um direito de precedência і, pasta¸lena em n_zk_m tsokal_. Kanstruktsyyna-dekaraty¸naye ao vyrasheena a um arkh_tektan_chnaa. Uves pramavugolna ab 'Como um direito de precedência vertykal_ chlyan_tsets de um trym f_lyongam_ em Torahs chastk і, yak_ya ў o plano de um padkreslena nevysok_m_ bakavym_ a ryzal_ta і que adg_avyadayuts shyryn_ tanque um f_lyonga ў. Yana azdoblena a vysokarelyefny matyva "ormushl і" (mascaron syarod elemento de duas moedas ў a um uversa і adnago a um ¸n_za). f_lyonga central de um ¸prygozhan a vysokarelyefny grateskavy ornamentos, vykanany z vyal_k_m a artystyzma, akaymavana a fryza z dentykulam_. Esteiras de Tak_ ў razmeshchana em tsokal_ um vechka. Bakavyya f_lyong_ ablyamavana para dobrar zubchasty fryza. Tsokalna fryz z l_stsya a um akant і a Torah ab'yadno¸vaa f_lyong_ ў adz_na ab' como utvorana. Tsentralny chastka de um soco que znakhodz_tsets pam_zh bakavym_ a ryzal_ta і, dekaryravana a ornamentos z n_zkarelyefny palmettes. Analag_ Cufra não de um vyya¸lena.

Typovym_ ¸zoram_ renesansavy kresla ў z'ya¸lyayutsets exposições de Kobrynskaga do museu. Adz_n z _kh — um dashchanaa de um kresl z sp_nkay diferente і tochanym_ nakh_lenym_ a pernas і, skanstruyavanym_ z chatyrokh balyas_n. Asno¸ny dekaraty¸ny que carrega maystar ele é ў necessário sp_nets de um skladanag de um praf_lyavanag a um abrys, yak_ um pa¸taraa uma forma de um barochnag de um shchyt, um azdoblenag do razby surdo um dvuma sakav_tym_ stsyablam_ 5-padobnym_ a um akant z kvetkam_ em residentes de Kan. Em um tsentra sp_nk_ razmeshchana de um skrazna são ovais uma abertura, akaymavana um razbyany vyanok de um znachn de um drabneyshag, chy stsyobla, um mashtaba.

Kanstruktsyya outra armação de kresl, syadzeena і sp_nka pa¸myakk_ya, abab_tyya pazba¸lenay a um cenário skuray pra a um dapamoza tsv_ko ў z kruglym_ galo¸kam_. Chatyra pramyya pranozhk_ a um ¸n_za і chatyra ao pasyaredzena vyshyn_ pyaredn_kh pernas padkresl_vayuts karkasna haraktar kresla. Arkh_tektan_chny Butovo de pernas de um stvoran z tochany elemento ў: a um splyaskana un_za esfera, cubo insignificante, "dzenezhka", balyas_na, pedra de amolar, usyo zavyarshayetsets tal zha balyas_nay. Stoyk_ sp_nk_ pramavugolnyya, nearnamentavanyya, uvyanchana razbyany f_yalay em um leão vyglyadza z abriu pashchay. Asno¸ny ¸vaga o marceneiro de um sk_rav ў em um azdoba de pernas і é firme. Ab_vachnyya tsv_k_ vykonvayuts funcionam dekaraty¸ny o elemento ў.

Tretsyae de um kresl de um zroblen ў styl_ _talyanskaga a um renesans: armação de kanstruktsyya, sp_nka alto, syadzeena і abtsyagnuta sp_nka skuray. A Dzva pranozhk_ sem cenário, bakavyya — praf_lyavanyya. Pyaredny pranozhka a um padzyalyaa vyshyn_ pernas a papala і um vyluchana bagatay o і surdo skrazny razby — em um tsentra de um razmeshchan avalnay forma um shmatpyalyostkavy kvetka pam_zh dois l_stko ў, abapat — modelos de um ma¸rytanskag de um stuzhachnag plyatsennya. Nozhk_ tochanyya, chlyanenn_ arkh_tekturnyya: mayuts vyglyad dois pontos z a entaz_sa, baseie і kap_telyam_. Razbyanyya stoyk_ sp_nk_ zavershana f_yalam_ ў a vyglyadza de Galo ў lvo ў z a patas і, em Yana yak_kh n_ba trymayuts skurany ab і ў ku z ts_snyony em pramavugolnay ramets a ornamentos grateskavy. Um mascaron em um vyglyadza zhanochay galo¸k_ znakhodz_tsets ў oval um medalhão і razmeshchana no contexto de um shchyt de uma forma barroca. Shchyt flank_ruyuts sp_ralna vygnutyya stsyabla a um akant, zavershanyya buynym_ a recibos і, z yak_kh a um zv_saa de um g_rlyand z sadav_na і kvetak. Em um skurany ab і ў tsy sp_nk_ ў praf_lyavanay ramets assim - grateskava vyts_snuta um ornamento і barroco styl_styk_ shchyt, yak_ znakhodz_tsets ў tsentra. N_zhey de Iago Razmeshchana mascarons ў a vyglyadza de Galawa de um leão, um vusa de um yakog de um sp_raln de zakruchvayutsets, um vykhodzyacha dos limites de Galawa і perakhodzyacha a um ¸versa ў a um vyyav de um grifo z padnyatym_ uma asa і, e um ¸n_za — em galo¸k_ um delf_na ў. 3 _kh pashcha ў zv_sayuts g_rlyanda z drap_ro¸kam_ і sadav_nay, yak_ya padtryml_vayutsets sp_ralyam і que inferno _duts de um shchyt. No momento de segmentos, utvorany praf_lyavanay uma armação, vyts_snuta vasm_kantsovyya zorachk і, yak_ya pa¸tarayuts kanf_guratsyyu ab_vachny tsv_ko ў que vykonvayuts і funcionam dekaraty¸ny um elemento ў. Zakho¸vayuzza ў Kobrynsk_m muze_ і asno¸nyya typa renesansavy kresla ў _talyanskaga і nyametskaga pakhodzhannya. Kresla n° 1 enquadram kanstruktsy_ z v_tym_ a nozhkam_-torturas і, z abab_tym_ tkan_nay myakk_m_ sp_nkam_ і syadzenny. Nozhk_ abap_rayutsets em zalachonyya lv_nyya patas, stoyk_ sp_nk_ zavershana zalachonym_ galo¸kam_ lvo ў. Aryg_nalnaye ao vyrasheena mayuts pranozhk_ enquadram kanstruktsy_. Yana, um direito de precedência sutnasts і, z'ya¸lyayutsets zalachonym_ ramam_ sa a skladana-praf_lyavany abrysa, yak_ya abramlyayuts chatyra peyzazhnyya kampaz_ets і, nap_sanyya ruborizamo-nos (sherag dre ў z zyalyonym_ kronam_ v_dats no contexto de um vysokag do céu uma hora de empate forçado à chamada do sol). Tekhn_ka razmalyo¸k_ mebl_ é ruborizado і a zolata, os vykarystayena ў a um azdoba enquadram kanstruktsy um kresla ў harakternyya para a hora mebl_ ў Adradzhennya _talyanskaga.

Ts_kavaye a um kanstruktsyynaa і a um dekaraty¸naa ao rasheena de torturas curvou magutny padlakotn_ka ў, yak_ya zavershana ploska-relyefnym_ pa¸valyutnym_ abrysam_ z a vus_ka і zhamchuzhnay abn_zyu. Em ¸nutrany paverkhnyakh plosk_kh o nap_sana tortura ao direito de precedência zolata preto um dekaraty¸na renesansava esteiras de fundo ў (um vyyava da moeda і um vushny rakav_na), em zneshnyay paverkhn_ geta esteiras ў vykanana ў tekhn_ets de um razba surdo chato. Vuglavyya chastk_ pyarednyay tsarg_ zmalyavana vyyavam_ dois um mascaron ў em vyglyadza de Galo ў _lvo ў (em adnago z _kh Baroda maio vyglyad um akantavaga de um l_st). Os cenários de Pakolk_ ў do spaluchayutsets de um rysa de um _talyanskag a um renesans і um rannyaga de um _talyanskag de uma barraca, um kresl é datavats possível de residentes de Kan de XVI S.

Kresla n° 2 de um zroblen de um taksam ў styl_ _talyanskaga a um renesans. Iago kanstruktsyya armação. Dashchany alto sp_nka і quadrado ao syadzeena pa¸myakk_ya, abtsyagnutyya skuray, abab_tyya tsv_kam_ z shyrok_m_ kan_chnym_ a galo¸ka і, yak_ya vykonvayuts і dekaraty¸ny função. Nozhk і, padlakotn_k і stoyk_ pramyya, nearnamentavanyya.

Tartsovyya pranozhk_ zdvoyenyya (n_zhn_ya і verkhn_ya): n_zhn_ya zakanchvayutsets razbyany styl_zavanay toque, verkhn_ya mayuts prap_lavana (praf_lyavana) n_zhn_ borda. Largo razbyany dianteiro pranozhka a um prylyagaa sim armações de armação verkhnyay. Cenário de Yae de skladayetsets z dzvyukh shasts_granny f_gur, ab'yadnany vertykalnay tsyagay. Enquadre kanstruktsyya syadzennya o abtsyagnuta skuray, em yaky um vyts_snuta de um afarbavana é leve-zho¸tym um direito de precedência karychnevy um contexto ma¸reskava um ornamento. Iago Sp_nka alto, um abab_ta borda um padlakotn_k ў skuray, em yaky um taksama de um vyts_snuta de um afarbavana com um direito de precedência preto karychnevy um contexto shakhmatna um ornamento. Razbyanyya, azdoblenyya um carvalho l_st, stoyk_ ele é alto vystupayuts sobre yoy.

Ramna-armação n° 3 de Kanstruktsyya kresla. Tra pranozhk_ pramavugolnyya, sem cenário, pyaredny maio vyglyad shyrokay, arnamentavanay o razby surdo doshk і, yae n_zhn_ zubchasta borda de um vykanana ў tekhn_ets prap_lo¸k_. Dvukhpalosna Arnament: bolsh shyrok_ ¸tvorana de um dzvyum pado¸zhnym_ tsyagam_ sa sp_ralna vygnutym_ a residentes de Kan і, yak_ya, z'yadna¸shysya vakol kruglaga de um medalhão, stvarayuts s_gmapadobny f іі a Ur. Relatório oficial de Geta de um troycha de pa¸tarayetsets ў carpete oriental. Vuzk_ n_zhn_ são ornamentais um cinto a Saba uya¸lyaa ao abramleena z barroco pa¸torny S-padobnykh de um elemento de um rytm_chn ў. Torturas de Arkh_tekton_ka pyaredn_kh de um padlakotn_k ў skladayetsets z pramavugolnay bases, chatyrokhgrannay balyas_na і darychnay kap_tel_. Pa¸myakk_ya alto sp_nka і a um pramavugolnaa ao syadzeena de um abab_ta skuray pra a um dapamoza tsv_ko ў z buynym_ latunnym_ a galo¸ka і, yak_ya z'ya¸lyayutsets a elementos dekaraty¸ny importantes. Stoyk_ sp_nk_ zavershana f_yalam_. Padlakotn_k_ pramyya, shyrok_ya і zakanchvayutsets valyutam_. Em praportsyyakh um kresla yashche a um zakho¸vaa de um rysa dam_nuyuchy em gotyets vertykalny l_n_y, Alya ў cenários ¸zho peravazhayuts renesansavyya matyva.

Anal_zuyucha asno¸nyya styl_stychnyya rysa belaruskay renesansavay mebl і, é adznachyts possível que para yae dekaraty¸na sapra¸da os real_zm são característicos. Asabl_va de um prykmetna yon em cenários f_guraty¸ny esculturais, yak_ é sustrakayetsets frequente em vyadomay para nós mebl_. Napryklad, pra vykarystann_ ¸lasts_vy a um zakhodnee¸rapeyskam a um renesans de dekaraty¸ny é ў opaco o Atlas ў і um germa ў p_nsk_ razbyar rendimento de leite _m não antychna typazh і navat não typazh syarednevyakovy garadsk_kh um prastalyudz_na ў, e syalyansk і, padkresl_vayucha _kh pratsav_tyya і ¸karochanyya ruk_ z motsnym_ a b_tsepsa і, as cabeças, karzhakavatyya troncos, pyshnyya zakruchanyya vusa, karotk_ya Baroda. Em madel_ro¸ets de um tvar ў o Atlas ў і o germa ў yon n_ba rendimento de leite _m partretnyya haraktarystyk і, é detalhado prapratso¸vayucha uma forma de um nariz, zigomas, nadbro¸ny arcos, um _lb z a marshchynka і, uma forma і l_n іі um vusna ў que z-almofada vyglyadayuts vuso ў, poz_rk vachey. Bigode getyya pryyoma dazvalyayuts navat prydats a tvara kankretny ps_khalag_chny haraktarystyka: em um vyn_ka tvar em um germa de ¸ya¸lyaetsets para nós n_ba zbyantezhany inferno tago que yon não apranuta, e tolk_ prykryta tkanym_ a drap_ro¸ka і, um iaque de adquirir rab_l_ starazhytnyya ao rymlena. Campo de Tak_ dushe¸na de uzmatsnyaetsets і razmyashchenny mãos: aos direitos yon o saraml_va a um prytryml_vaa uma atadura de nabedrany, deixada a um pryts_skaa sim grudzy, prosyacha n_ba prabachennya para agolenasts é inteiro.

Tak_m à porcelana, é adznachyts possível que ў renesansavy meblevy cenários adlyustro¸valasya a um agulnaa a um renesansavaa ao sveta¸sprymayena maystro ў um dekaraty¸na-prykladnoga de um mastatstv, yaky vyyav_lasya ў _mknenn_ pakazats suchasny _m lyudzy, _kh zvychk і, pavodz_na, pastav і ў se assustam ў tsentr a Susvet de um chalavek. Darecha nagadats que partretnyya vyyava byl_ são ў característico geta hora і do alívio azdob belaruskay kafl_ і para kn_zhny azdob, vydadzeny F.Skarynam. Uvogule, belarusk_ partret, zhyvap_sna і skulpturna, a uma hora geta de centena ў prykmetnay z'yavay um nashaga de um mastatstv.

Akramya um real_stychna traktavany f_guraty¸ny escultural um cenário ў em belaruskay mebl_ ¸zhyval_sya mascarons, ornamentos rasl_nnyya (z sakav_ty l_sto ў a um akant і gal_nak a um v_nagrad), g_rlyanda, palmettes "ормушлевыя", yakovachnyya, ma¸reskavyya і grateskavyya, a horas zakampanavanyya ў kartushavyya kampaz_tsy_. Os ў byl_ são característicos de um kresl vysok_ya sp_nk і, pramyya nozhk і, ab'yadnanyya os ў enquadram kanstruktsyyu pranozhk і, a horas uzhyval_sya padlakotn_k_.

M. M. Yan_tskaya.
Drukuyezza de um direito de precedência de livro: culturas de Pomn_k_ mastatskay de Belarus_ epokh_ Adradzhennya: Zborn_k de um artykul ў. Milhão., 1994.

Comentários


Nomes de artigos

Procure no site webOs nossos parceiros