Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Soluzioni del distretto di Kobryn da E a me

Turny

TURNAYa – con autorità ў Zalesk_m con/con, per 11 chilometri su DARÒ CALCI a inferno della città і chyg. Arte. Kobryn, inferno di 57 chilometri di Brest. A M_nsk-Brest Shashi. 31 gaspadarka, 60 zhykharo ў (2005). A 1563 ¸pam_nayetsets di fiume di Giro. A 1637 Turnaya (Turna, ts_ Mlynara) – mayontak a Brestsk_m vayav. VKL, 20 Margo ў zyaml_. A 1786 ў Margo mayontka 47 ў zyaml_. Paslya a 3 ettari padzel di Rechy Paspal_tay (1795) a uno skladza di Razze. _mper і, a Kobrynsk_m di peahens., z 1801 ў Grodzenskay di labbra. Nel 1890 con autorità, 498 dzes. zyaml і; mayontak, uladayena N. Sabanskay, 609 dzes. zyaml і; pasyolak, 45 1/2 dzes. zyaml_ (roznyya ¸ladaln_k і); a Zaleskay un bue. Nel 1897 con autorità, 84 dvara, 566 zhykharo ў, me¸sya hlebazapasna magaz_n. Il sindacato di agricoltori di Giro di Pobach znakhodz_l_sya, 8 zhykharo ў, і la casa per un traghetto peraprava Turnaya (Zamlyna) di un pra di fiume Mukhavets, 16 zhykharo ў. Nel 1905 con autorità nal_chvat 571 zhykhar, mayontak – 15 zhykharo ў. Z 1921 ў a uno skladza di Polshchy, a Pruska¸skay a Kobrynskaga gmena di peahens. Paleskaga vayav., 20esima signora ў, 143 zhykhara. Z 1939 ў BSSR, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m distretto Brestskay di voblas., z 12.10.1940 ў Zakrosn_tsk_m, z 16.7.1954 g ў Zalesk_m Consigli di Villaggio. Nel 1940 con autorità nal_chvat 99 dvaro ў, 417 zhykharo ў. A Vyalikuyu Aychynnuyu a un vayn ў vyosets dzeyn_chal_ z vosen_ il 1941 sì kras. 1944 antyfash. a - t і z 12.8.1943 g sì di un syaredz_na l_p. 1944 kamsamolsky arg-tsyya (ad abitanti di Kan il 1943 – 17 membri ў). Antyfash. a - t uznachalval_ D.S.Barysyuk і Ts. M. Kra¸chuk. Nel 1975 arroganza di ў di un padpolshchyk ў su za. all'uskrayena vyosk_ ¸stano¸lena pomn_k. Nel 1987 sulla casa di Kra¸chuk, un dza ў 1941-44 razmyashchalasya un kansp_raty¸ny kvatera arg-ets і, un ustano¸lena un memaryyalny doshka. A Bai Z nyam. - Fasch. akupantam_ ў al rayena vyosk_ ў 1943-44 zag_nul_ partyzana gioia ў _mya Suvorava і Arlova (partyz. brygada _mya Chapayeva). Nel 1955 sul mag_l (per 1,5 chilometri a inferno di Pn vyosk і) ustano¸lena pomn_k, yak_ un taksama a ¸shano¸vaa pamyats 42 zhykharo ў vyosak Zakrosn_tsa, Pryluk і, Rachk і, Turnaya che zag_nul_ ў Bai Z nyam. - Fasch. lo zakhopn_kam_ ў i rettili ha Sbiadito. Aych. vayna. A 1948 ў vyosets di un argan_zavana kalgas _mya Kal_n_na (70 gaspadarak, starshynya S. M. Lukashuk). Pavodle a un perap_s del 1959 294 zhykhara, nel 1970 – 206 zhykharo ў. Nel 1999 con autorità, 47 gaspadarak, 92 zhykhara, su fregato. Brestskay ablasny sortavyprabavalnay stantsy_. Pratsuye magaz_n. In secolo Turnaya naradz і ў sya Dozzina. S. Barysyuk, udzeln_k padp. baratsba suprats akupatsy_ Polshchay Zakh. Belarus_ і kamandz_r Turnyanskaga antyfash. a - che i rettili ў hanno Sbiadito. Aych. vayna.

Te¸li

TE÷L_ – con autorità, tsentr Tevelskaga con/con, per 14 chilometri su inferno PNZ il sig. Kobryn, l'inferno di 52 chilometri di Brest. Su un a¸tadaroza Kamyanets-Kobryn. Stazione di Chyg. su l_n іі Brest-Baranav_chy. 230 gaspadarak, 570 zhykharo ў (2005). Precedenza p_smovy kryn_ets di un vyadoma z XVI Arte. yak a Teval Berastseyskaga syaleena vayav. INCL. A 1563 ¸pam_nayutsets _van, Panko, Dan_la Tevelev_chy – la¸n_k_ il villaggio di Zalesse. A 1566 kobrynsk_ il capo di S. A. Davoyna, trotsk_ kashtalyan A. Valov_ch і _nshyya padp_sal_ l_st sullo zasnavayena ў Te¸lyakh di tsarkva del Dzm_tryya Santo (tsarkva nadal_ 2 valok_ zyaml і). A 1679 Tevel_ – syalo ў Kobrynskay il governante іі, 50 è zyaml_ traballante. Nel 1712 con autorità ў Charavachytsk_m di un klyucha di Kobrynskay il governante іі, a uno yaky padchasha brasla¸sk_ Barko¸sk_ me ў 6 è zyaml_ traballante. Pavodle ap_sannya un syal del 1724 di un tsarkv di gesso 1 manomissione trascino un _nventarnag zyaml_. Nel 1746 sbiadito. principe di VKL і Karol Polshchy A¸gust III sva_m pryv_ley patsverdz і ў il 1566 l_st russo il sig. Davoyny і _nshy. A 1764 Te¸l_ – syalo, l'un_yatsky tsarkva dzeyn_chat. Nel 1786 con autorità ў Tevelsk_m di un klyucha di questo governante zha іі (uvakhodz_l_ 4 vyosk і). Paslya a 3 ettari padzel di Rechy Paspal_tay (1795) a uno skladza di Razze. _mper і, a Pruzhansk_m di peahens., z 1801 ў Grodzenskay di labbra. Nel 1845 con autorità un adnaymennaga un mayontka, 18 gaspadarak, 157 zhykharo ў. Mayontak, uladayena M.F.Nepakaychytskaga, nal_chva ў 486 dzes. zyaml_ (a tempi z secolo Te¸l і). A 1886 Te¸l_ – syalo ў Mura¸yo¸skay un bue., 26 dvaro ў 283 zhykhara, dzeyn_chal_ 2 tsarkva, scuola, p_tseyna casa, stazione di Masko¸ska-Brestskay chygunk_.

A 1888 Tevelsk_ di pravasla¸na prykhod nal_chva ў 1506 vern_ka ў. Nel 1890 – syalo, 306 1/2 dzes. zyaml і; tsark. prycht, 95 1/2 dzes. zyaml і; fattoria, uladayena A. Dzyakonskaga, 390 dzes. zyaml_. Pobach z syaly znakhodz_l_sya adnaymennyya: mayontak, uladayena K. Vysotskaga, 325 dzes. zyaml_ (a tempi z a fattorie Shlyag), і V. syadz_ba di Sn_gurskaga (24 dzes. zyaml і), L. Nyamtsev_cha (42 dzes. zyaml і), O. Sakov_cha (26 1/2 dzes. zyaml і), O. Strzhalko¸skaga (11 dzes. zyaml і), A. Akune¸skaga (10 1/2 dzes. zyaml і). Nel 1897 42 dvara, 313 zhykharo ў, mel_sya hlebazapasna magaz_n, 2 vetranyya mlyna, zayezna l'iarda і p_tseyna la casa (pra Tevelsk_m gandl. trakets, 3 zhykhara), chyg. stazione (7 dvaro ў, 53 zhykhara), 2 tsarkva, prychtavy syadz_ba (12 zhykharo ў), letti di tavola. vuchyl_shcha (3 zhykhara). A 2 insediamenti Te¸l_ 2 dvara, 21 zhykhar, a 6 adnaymenny syadz_ba – 72 zhykhara, a un falvarka – 20 zhykharo ў, a un mayontka – 5 gaspadarak, 51 zhykhar. A letti di tavola. vuchyl_shcha ў 1889/90 navuch. a godza zaymal_sya 51 hlopchyk, 11 dzya¸chynak, nel 1892-93 – 48 hlopchyk ў 4 dzya¸chynk і, nel 1905-06 – 49 hlopchyk ў, 11 dzya¸chynak. A 1905 Te¸l_ – syalo, 410 zhykharo ў; stazione di pashtovy, 8 zhykharo ў; stazione di chyg., 62 zhykhara; 7 mayontka ў 95 zhykharo ў. A 1o susvetny vayna ў zhn. Il 1915 che si scalda vyosk_ ў Bai Z voyskam_ kayzera¸skay Herman іі zag_nul_ riscaldamento di 200 soldati di un posto di lavoro automatizzato russo іі (a 1916 ustano¸lena nadmag_ll і). Padchas sav. - vayna polacco ў Bai pobach z z polsk_m_ voyskam_ zag_nul_ 50 chyrvonaarmeyets ў pesante, yak_ya pakhavana ў 3 bratsk_kh mag_la (nadmag_ll_ ¸stano¸lena nel 1925-26). Z 1921 Te¸l_ ў a uno skladza di Polshchy, a Matsyaso¸skay a Pruzhanskaga gmena di peahens. Paleskaga vayav.; con autorità – 62 dvara, 473 zhykhara, і kalon_ya – 3 zhykhara. Nel 1931 con autorità – tsentr gm_na tago un paveta (uvakhodz_l_ la 75esima soluzione ў 9244 zhykhara), pratsaval_ scuola і teatralna un gurtok. Z 1939 ў a BSSR skladza, z 15.1.1940 g ў Kobrynsk_m distretto Brestskay di voblas., z il 12.10.1940. – tsentr Tevelskaga con / pagina. A 1940 ў vyosets 120 dvaro ў 758 zhykharo ў dzeyn_chal_ naftava і mlyna gazageneratarna, nyapo¸ny syaredny la scuola, una capanna-chytalnya, la posta, vetpunkt, il negozio di generi alimentari e di consumo z gandl. kropkay, il Consiglio di Villaggio (telefan_zavana), rubacchia. - akushersk_ punto, chyg. stazione. Su fregato. Consiglio di villaggio nal_chval_sya 14esima soluzione ў 454 dvara, 2749 zhykharo ў. A Vyalikuyu Aychynnuyu a un vayn ў Bai Z nyam. - Fasch. zakhopn_kam_ zag_nul_ 62 adnavyasko¸ets (a 1967 ustano¸lena pomn_k). Pra vyzvalenn_ vyosk_ inferno nyam. un akupant ў a l_p. Il 1944 ў Bai Zag_nu ў 51 vo_n 55esimo gv. stralk. il dyv_z іі il 28esimo posto di lavoro automatizzato іі 1 ettaro è bianco. al fronte (a 1958 ustano¸lena pomn_k). Nel 1949 36 gaspadarak ab'yadnal_sya ў kalgas _mya Chkalava (starshynya G.P.Kal_sh). 638 Te¸l_ zhykharo ў, nel 1970 – 613 zhykharo lo ў fu Pavodle a un perap_s del 1959 ў il secolo. Nel 1999 250 gaspadarak, 624 zhykhara, tsentr un kalgasa _mya Gagaryna (z 2004 CBK "Te¸l _"). Pratsuyuts 3 magaz_na, club, baln_ets, farmacia, ambulatoryya, giardino scolastico, sala da pranzo, addz. suvyaz і, vetuchastak, kamb_nat vita. abslugo¸vannya. Pomn_k_ arkh_tektura: Svyata-Uspensky tsarkva (1874), Svyata-Dzm_trye¸sky kapl_tsa (XVIII Arte.). Per inferno di 0,5 chilometri vyosk_ znakhodzyatsets di Vayskovyya mog_lk_.

Navigazione

Cerchi nel sito web

Nos partenaires