Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Soluzioni del distretto di Kobryn da E a me

Zhuki

ZhUK_ (myastsovy nazva di Zhuky), con autorità ў An_skav_tsk_m selsaveets. Upershynya di ¸pam_nayetsets ў il 1563. Nel 1897 con autorità ў Garadzetskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern і, 21 iarde, 137 zhykharo ў. Pobach znakhodz_l_sya 2 vyselk_: Zhuk_ (Pausa, Bosco di Vyal_k_), 2 dvara, 15 zhykharo ў; Zhuk_ (Prozhar), 1 iarda, 7 zhykharo ў. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Garadzetskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, 26 dvaro ў, 139 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g ad Antopalsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z il 12.10.1940 ad An_skav_tsk_m selsaveets, z 8.8.1959 g a Kobrynsk_m al rayena. Nel 1940 158 zhykharo ў. A 1950 argan_zavana kalgas _mya Kra_na Savet ў (starshynya V. Ya. Dyv_nets). Su 1.1.1999 g 12 dvaro ў, 18 zhykharo ў, a uno skladza di un kalgas _mya K_rava.

Zhukha¸tsa

ZHUKHA÷TSY (myastsovy nazva di Zhukhovtsa), con autorità ў Astrom_tsk_m selsaveets. Nel 1890 con autorità ў Padaleskay volasts_ Kobrynskaga di un pavet di Grodzenskay gubern_ Ras_yskay _mper і, 166 dzesyats_n zyaml_ (a tempi z vyoskam_ Padber'E, Kuksa). Pobach znakhodz і ў sya adnaymenna mayontak, uladayena K. Astrametskaga, 137 dzesyats_n zyaml_. Nel 1897 su mesets suchasnay vyosk_ _snaval_ adnaymennyya: con autorità, 19 dvaro ў, 132 zhykhara, hlebazapasna magaz_n, 3 signore zhylyya, 18 zhykharo ў, la casa di no. 15 akhova su 7o vyarstsa di S. Dams — Kobryn, 6 zhykharo ў; 4 pryvatna¸lasn_tsk_ya syadz_ba, 32 zhykhara. Nel 1905 con autorità, 136 zhykharo ў, і mayontak, 17 zhykharo ў. Z il 1921 a uno skladza di Polshchy, a Padaleskay a Kobrynskaga gmena di un pavet di Paleskaga di un vayavodstvo, falvarak, 1 iarda, 7 zhykharo ў; con autorità і Assad, 23 dvara, 127 zhykharo ў. Z il 1939 a BSSR, z 15.1.1940 g a Kobrynsk_m a Brestskay voblasts rayena і, z 12.10.1940 tsentr il Consiglio di Villaggio, z 16.7.1954 g ad Astrom_tsk_m selsaveets. Nel 1940. a vyosets 24 dvara, 123 zhykhara, Consiglio di Villaggio, pachatkovy scuola, capanna-chytalnya, magaz_n; fattorie, 8 dvaro ў, 55 zhykharo ў; byla mayontak, 2 dvara, 46 zhykharo ў. Su 1.1.1999 g 91 iarde, 279 zhykharo ў, a uno skladza di un kalgas _mya M_churyna. Pomn_k І. І. Ad Arlov, un adnam z un argan_zatara ў un partyzanskaga a Rukh su Kobrynshchyna.

Navigazione

Cerchi nel sito web

Nos partenaires