Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Museo di Novyya pastuplenn_ _mya Suvorava 

Per fondi di ora aposhni del museo _mya Suvorava papo¸n_l_sya-mettono la nuova mostra kolkastsyu ў. Asabl_vy kashto¸nasts pradsta¸lyayuts sono memorabili una medaglia di 1917 z ad alegarychny malyunka і a nadp_sa "Ras_ya Libero" e nekalk_ ¸znagarodny medalya ў per ¸dzet un taksam ad Aychynnay al vayena.

Redkastsyu z'ya¸lyaetsets nevyal_k_ Suvorava, zroblena sì 100-goddzya sono ovali un medaglione z a Suzdalskaga partreta di un pyakhotnag un bastone, a capi di uno yakog ў general_s_mus. Velm_ ts_kavyya due grav_ravanyya partreta Suvorava, precedenza-mastatsku vydadzenyya ў il 1900 a un godza "ode di Saldatsky ab a Suvorava" і shmatkalyarovyya l_tagraf іі, vypushchanyya sì Aychynnay yub_leyu 100-gadovaga di un vayna del 1812.

3 uznagarodny firmano ў un m_nulaga di un asabl_v ts_kavyya i tetti per Praga di 1794 і saldatsk_ la medaglia "Per Hrabrasts" del 1917. Syarod nuovo pastuplennya ў yosts vyal_k_ nastolna una medaglia su una 1000-goddza di Razze іі, nastolna una medaglia per un pra peramoga vyosets Lyasna nel 1708 un godza, sono memorabili una medaglia di ora ў pershay susvetnay vayna "a Gordasts Ras іі — rusk_ il soldato"; nareshets, seryya raznastayny inferno di piatti in metallo gala¸ny un abbigliamento ў z a nadp_sa "Per un adznaka ў ruska-turetskay al vayena del 1877 — il 1878".

 A. Martyna ў

Martyna ў, A. Novyya pastuplenn_ museo _mya Suvorava / A. Martyna ў//Kamun_stychnaya di prayets. – Il 1967. – 9 verasnya.

NavigazioneNos partenaires