Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Articoli su Kobryn: distretto di Kobryn antico

Zyamlya del nostro prodka ў

Arkhealag_chny zvestak, a confini di un raion di nal_chvayetsets bolsh per il 20esimo la soluzione ў, scaldando Pavodle yak_kh razmyashchal_sya starazhytnyya stayank_. Arkhealag_chnyya poshuk_ ¸pershynyu byl_ pravedzena ў il 1889 a un pavodla rasparadzhennya galo¸naga di un k_ra¸n_tstv di un pavet ў precedenza di Grodzenskay gubern_. Myastsovym_ zhykharam_ і vuchonym_ prayets, il pradmeta ў a un pobyt, zbro_ і _nshy una portata ў un pershabytnag di un chalavek è stato il posto raccolto kalektsyya prylad.

Pershyya lyudz_ ў gety myasts_na z'yav_l_sya prykladna 14 tysyachagoddzya ў a Tam, ad abitanti di Kan di uno starazhytnag di un kamennag a un secolo (un verkhnyaga a un paleal_t). Menav_ta perad gety magutna ledav_k che un prestito ў po¸nach Belarus і, adysho ў da Scandynav іі, è stato iniziato al patsyapleena a un kl_mat. Tagachasnyya plyamyona _shl_ z pa¸dnyovaga a vocazione і a vocazione, rukhayuchysya precedenza dal_na rek violento. Sì a un orecchio di un syarednyag di un kamennag a un secolo (a un mezal_t, 95esimo tysyachagoddz_ sì l'ANNUNCIO PUBBLICITARIO) Yana ¸zho Panyamonnya è asvo_l_ gentile zeml_ ¸syago uno zakhodnyaga di Palessya і. Pastupova starazhytnyya plyamyona nabyl_ spetsyf_chnyya, harakternyya tolk_ per _kh, rysa, yak_ya praya¸lyal_sya ў si forma a un vyrab prylad prayets і zbro і, kanstruktsy_ uno zhytla і di Arkhealag_chnm znakhodk і, vyya¸lenyya ad A.V. archeologi І a ovuli fino al 1998-2000 ¸ a Uversa — prylada prayets di un neal_tychnag di un chalavek (4o a un tysyachagoddza sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO); al syaredzena — una pietra bayavy syakera "shnurav_ko ў" (pachatak 2 ettari tysyachagoddzya sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO) і un frammento di un gl_nyanag un garshka (La X Arte.); a un un_za — un dz_tsyachy chachka z un volava z ya¸reysk_m_ l_chbam_ (la XVI Arte., uno znoydzen ў ora di terrapieno su ploshcha di Svaboda ў Kobryne).

Complessi di Tak_ya vuchonyya nazyvayuts arkhealag_chnym_ kulturam_. A dadzeny un discorso rapido e meccanico vypadka a un _dza ab t.zv. culture di sv_derskay, yaky ў 107esimo tysyachagoddzyakh sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO zaymat suchasny Mazov_yu (Polshcha) і zakhodny Belarus. Asno¸nym_ zanyatkam_ sv_dersk_kh plyamyon byl_ al palyavayena, rybalo¸stvo і zb_raln_tstva. A poshuka di dz_chynay ricco ugoddzya ў Yana un peryyadychna pak_dal_ abzhytyya myasts_na. Palyaval_ peravazhna di un pra a cipolle dapamoza і strel z kramyanyovym_ nakanechn_kam_. 3 kremenyu vyrablyal_ і prylada prayets: razets, skrebla, nazha, syaker і _nsh., e z rago ў і kastsy — tsyosla, arpioni і rybalo¸nyya kruchk_. 3 dapamogay gety prylad lyudz_ apratso¸val_ pelli zhyvyol, shyl_ skurany all'adzeena.

A un'ora il rab_l_ ammucchia stayank_ che scalda un plyamyona mezal_ta il cotone idrofilo, su pyaschany pagorka. Zvychayna budaval_ nekalk_ uno zhytla ў (z zherdak, gallya, pelli), a yak_kh prazhyvat un adn un matsyarynsky radavy abshchyna. Su Kobrynshchyna uno znoydzena pakul adz_ny un tal parcheggio (per 5 chilometri su pa¸nochna ¸skhod l'inferno di Dz_v_n, scaldando Lyuban vozer).

Znakhodk_ arkhealag_chnay ekspedytsy_ M. M di Kryvaltsev_cha ў zakhodn_m Paless_ (il 2000 — il 2001). A Uversa (1-6) — kramyanyovyya vyraba pershabytny lyudzy, znoydzenyya secolo scaldante Dz_v_n; al syaredzena — kra-myanyovyya syakerakl_n (zleva) і uno shl_favany syakera, znoydzenyya secolo scaldante ¸rochyshcha di Kalod di Dz_v_n va; a un un_za — kamennyya un matyk (zlev) і un syaker, znoydzenyya secolo scaldante L_pava.

Ad abitanti di Kan di 5 ettari tysyachagoddzya sì l'ANNUNCIO PUBBLICITARIO a Paless_ pacha¸sya i kamenna sono nuovi un secolo (neal_t). Rybalo¸stva a un nabyvaa a un persharadnaa allo znacheena, apyaredzhvayucha al palyavayena. Z'ya¸lyaezza di un gl_nyana posud, palyapshayetsets di un apratso¸k kamenyu, kosts_ і a un corno, pashyrayutsets di un v_da prylad, pavyal_chvayetsets і kolkasts un pasel_shcha ў, e un taksama di uno zhytl ў a _kh.

A 43esimo tysyachagoddzyakh sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO a Kobrynshchyn nasyalyal_ plyamyona di cultura di Neman. Yae admetny asabl_vasts — gl_nyana vastradonna posud z a ornamenti che un deposito і ў sya garyzantalnym_ a passaggi і, è z frequente dapamogay grebenya. Traplyayuzza і pershyya, zroblenyya z kremenyu syarpa che svedchyla ab a un orecchio zemlyarobstvo, e, v_dats, і zhyvyolagado¸l_. Sustrakayuzza ў gety strati і vyraba _nshy susedn_kh culture, napryklad, pryv_sl_nsk_kh plyamyon z a vocazione di questo rukhal_sya su Palesse. Neal_tychnyya starazhytnasts_ su Kobrynskaga terytory_ di un raion di un vyya¸lena ў nekalk_kh mesets: kramyanyovyya nakanechn_k_ strel і _nshyya znoydzena prylada ў zgadanay stayanets Dz_v_n ў scaldante pyaschany kar'er secolo scaldante Habov_chy. A Varsha¸sk_m arkhealag_chny muze_ zakho¸vayetsets di un kastsyana nakanechn_k strala, znoydzena ў un secolo di riscaldamento di tarfyan_ka L_tv_nk_. Neal_tychnaye di un pasel_shch skladalasya z nekalk_kh zhytla¸khats_n, a yak_kh possa zhyts sì dzesyats_ chalavek. Chastsey _kh budaval_ il taksama su campi è semplice su zyaml і, Alya Sustrakayuzza і paglyblenyya (zyamlyank і), e. Pasyaredz_ne razmyashchalasya a un nevyal_kaa di un agn_shch, abkladzenaa kamyanyam_.

A un orecchio di 2 ettari tysyachagoddzya sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO amal usyu terytoryyu Belarus_ zaymayuts shmatl_k_ya pryshlyya plyamyona bl_zk_kh arkhealag_chny culture. Ora di Geta ў di cultura shnuravy keram_k_ (gl_nyana posud arnamentava¸sya adb_tkam_ corda). "Shnurav_k і" vykazval_ і ammucchiano vaya¸n_chasts: davol_ chastyya znakhodk_ shl_favany syaker z prasv_dravanym_ adtul_nam_. A Tam _kh yashche nazyvayuts plyamyonam_ bayavy syaker. A Ne¸zabava stal_ vykarysto¸vatsets і prylada z bronzo. "Shnurav_k і" prynesl_ su myastsovyya zeml_ un'era di bronzo. A 1o palova di 2 ettari tysyachagoddzya sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO vyaduchym_ formam_ gaspadark_ stanovyatsets di uno zemlyarobstvo і zhyvyolagado¸lya.

Su Kobrynshchyna terytory_, yak і ¸syoy pa¸dnyova-zakhodnyay Belarus і, vyluchana palesky gruppo shnuravy keram_k_. Tagachasnyya zhykhara syal_l_sya precedenza pyaschany uzvyshsha і nadpopla¸ny terasa. _kh zhytla di uno zvychayn paglyblyal_sya ў zyamlyu (katlavan 2,5x5 m) і abkruzhal_sya stsenkam_ sa slupo ў. Nyabozhchyka ў haval_ ў terreno ts_ padkurganny pakhavannyakh a skurchany stanov_shcha. A un mag_la klal_ vyraba z keram_k і, bayavyya syaker z kamenyu і bronzo. Chastsey per ¸syo traplyayutsets kamennyya shl_favanyya syaker (un asabl_va ў pa¸dnyovay chastets di un raion). A scuola muze_ ў Navasyolkakh, yak_ stvara ў myastsova nasta¸n_k g_story_ A. Dronets, un vysta¸lena bolsh per 40 tak_kh un pradmeta ў.

Al syaredzena di 2 ettari tysyachagoddzya sì ANNUNCIO PUBBLICITARIO va ¸skhodnyay Polypchy, pa¸nochnay Ukra_ne і pa¸dnyovay Belarus_ sfarm_ravalasya t.zv. tshts_netsky arkhealag_chny cultura (nazva inferno di un polskag di un pasel_shch Tshts_nets). Yae pradsta¸n_k_ ¸zho motsna byl_ zvyazana z a zemlyarobstvo. precedenza-raneyshamu di _kh prylada vyrablyal_sya z kamenyu (selce), adnak pashyry¸sya asartyment і bronzo vyraba ў: k_nzhala, branzaleta, shp_lk і, pyarstsyonk_. Ad arnamentatsy_ una merce gl_nyanaga zn_kl_ adb_tk_ una corda, un peravazhal all'azdableena ў a un vyglyadza è parallelo a un trottatore che apyarazval_ garshk_ ў verkhnyay chastets. Darecha, mnog_ya dasledchyk_ l_chats pradsta¸n_ko ў tshts_netskay culture prodkam_ slavi.

Slyado ў prazhyvannya lyudzy a bronzo a un secolo su Kobrynshchyna uno znoydzena davol_ shmat: su levabyarezhzha di fiume Mukhavets, nepadalyok l'inferno di secolo di Turnaya, chakayuts sva_kh un dasledchyk ў pasel_shcha epokh_ il bronzo che si scalda vyosak Aktsyabr, An_skav_chy, Varatyn_chy, Kustov_chy, L_pava, Rudzets, Myafyodav_chy, Pryluk і, Hudl_n і _nsh sono piccoli. Typovyya vyraba di un bronzavag a un secolo (kamenna un malatok, kramyanyova una falce і bayavyya syaker) vyya¸lena su un beraza del fiume Kobrynk a vocazione d'inferno di secolo di K_syalyo¸tsa. Il riscaldamento di secolo Garadzets a un tarfyan_ka di uno znoydzena di un aprach bayavy un syaker reshtk_ un dubovag di un cho¸n.

Su è peccato, l'ora, yak_ a un prypadaa su un aposhnyaa a un tysyachagoddza sì l'ANNUNCIO PUBBLICITARIO, a zakhodn_m Paless_ di un praktychn non vyvucha¸sya.

L'era di ferro a Paless_ è stata iniziata ў dalla VII Arte. sì l'ANNUNCIO PUBBLICITARIO Syrav_na — il minerale di palude — è stato pobach. Zhaleza vyrablyalasya ў nevyal_k_kh i forni-domn_tsakh, a yak_ya è stato caricato il minerale і dra¸nyana vugal. Skuranym_ myakham_ praz saplo razdzmukhval_ fuoco, davodz_l_ temperatura ў un tal pecha sì di 700-1200 °C, dastatkovy per vypla¸k_ porystay zhaleznay Masa — kryets.

Pachatak di uno zhaleznag a un secolo ў zakhodn_m Paless_ zvyazvayuts z uskhodnepamorskay arkhealag_chnay cultura. Adnak etn_chny prynalezhnasts plyamyon zastayetsets nyayasnay. Adna dasledchyk_ l_chats _kh a slavi і, _nshyya — germantsam_ ts_ baltam_. A Tam non un vyrashana і al pytayena, yak_ya plyamyona nasyalyal_ a Kobrynshchyn paslya II Arte. ANNUNCIO PUBBLICITARIO, kal_ ¸skhodnepamorsky cultura di uno spyn_l svayo al _snavayena. Praz a ottenere terytoryyu Fa il merletto peramyashchalasya mnostvo plyamyon, a t.l. Gotha, gep_da і _nsh. Complesso _kh starazhytnastsy (II–IV Arte. ANNUNCIO PUBBLICITARIO) atryma ў a un nazv velbarskay arkhealag_chnay culture. Yana Zn_kaye ў l'IV Arte. ANNUNCIO PUBBLICITARIO Hutchey per ¸syo yae plyamyona byl_ as_m_lyavana a myastsovy naseln_tstva.

Vyrab z ghiandola tryvaly prylad Colombo ў magchymasts a uno starazhytnam a un chalavek smyaly nastupats su una chiacchierata, zavayo¸vayucha novyya ploshcha per coltura ў. A un vyn_ka gaspadarchay dzeynasts_ pacha¸sya pratses a disintegrazione pershabytny adnos_n і z'ya¸lennya vyal_k_kh patryyarkhalny syamy.

Pershyya stalyya pasel_shcha di slavi uzn_kayuts a Paless_ ў zakhodn_m la VI-VII stazione Nelga di un ¸pe¸nen skazats, z yak_m_ myastsovym_ plyamyonam_ _m davyalosya sustretsets. Mozha, un geta byl_ patomk_ il celta ў, Gotha ў ts_ uno yatsvyaga ў — sprechk_ ab gety yashche pratsyagvayutsets. Napryklad, a zakhodnee¸rapeysk_kh p_smovy kryn_ets la tribù di uno yatsvyag ў (un sudova, sudz_na) upam_nayetsets ¸zho ў l'II Arte. ANNUNCIO PUBBLICITARIO uno yak la gente che zhy ў a un nedza sull'inferno di V_sla ¸skhod. Darecha, a myastsovay tapan_m іі un nyaredka di sustrakayutsets di un nazva di un typov di un neslavyanskag pakhodzhannya. Pakul, questo arkheolagam_ uno znoydzena ¸syago nekalk_ pietra una collina ў al bacino del fiume Lyasnaya, yak_ya svedchats ab prysutnasts_ qui a ore da¸n_ya di uno yatsvyag ў.

Z'ya¸lenne di slavi a zakhodn_m Paless_ di zvyazvayetsets z rassyalenny plyamyon un duleba ў. Pavodle a un letap_s, a un orecchio della VII Arte. di Yana "... a uno zhivyakh attraverso Insetto, dove al giorno d'oggi al velynena...". Adsyul, praso¸vayuchysya la precedenza di Mukha¸tsa, duleba dasyagnul_ Kobrynshchyna. Prynams і, starazhytnasts_ la VI-IX Arte. di un vyya¸lena secolo scaldante Basyach і su Kobrynsk_m di uno zamchyshcha. Ad Alya Kanchatkovykh di una conclusione ў precedenza pytannyakh ab plemyanny prynalezhnasts_ naseln_tstva di Brestskaga Pabuzhzha і Kobrynshchyna pakul nyama. Su padobnyya pytann_ adkaz moguts dats daleyshyya arkhealag_chnyya dasledavann_.

Pravedzenyya raskopk_ mostrò і che ў questa ora a tempi z gruntavym_ sustrakayutsets pakhavann_ bruciò un astanka ў uno stallo kurganam_. Uno yak і presto, a _kh il recha ў è piccolo metal_chny. Tolk_ ў alcun traplyayutsets kolets z bronzavaga a un drot, zhaleznyya nazha і _nsh. Il Ploshcha di uno slavyanskag di zhytl dasyagnut 30 sq.m. Pecha z gl_na і kamenyu razmyashchal_sya chastsy a diritto daleyshy inferno di un uvakhod kuyets. Nyaredka che scalda uno zhytl budaval_sya klets_ per zakho¸vannya uno zbozhzha. Sustrakayuzza і _nshyya gaspadarchyya budynk і, navat ramesnyya maystern_. 3 IX Arte. a Paless_ pashyry¸sya gancharna un cerchio. Yashche syarod staraslavyansk_kh un pomn_ka ў la VIII-IX Arte. di traplyayutsets kultavyya zbudavann_ — kap_shcha z vyyavam_ yazychn_tsk_kh _dat ў, slyadam_ rytualny un agn_shch ў і kamyanyam_-akhvyarn_kam_.

Alla X Arte. z prynyatsets di un hrysts_yanstvo ў palesk_kh gli slavi di adbyvayetsets di un pastupova perakhod l'inferno a un abrad trupaspalennya sì trupapalazhennya portano kurganam_ a un punto morto. A zakhavalasya tolk_ 5 mog_ln_k ў, a yak_kh nal_chvayetsets bolsh per il 20esimo una collina ў. Ottenga nevyal_k_ya kruglyya nasypa vyshynyoy l'inferno 0,4 sì 1,5 m, a dyyametra di 4-15 m di Sama vyal_k_ mog_ln_k znakhodz_tsets il secolo scaldante di Zas_ma. La 12esima collina ў razmeshchana ў il bosco, su inferno ¸skhod vyosk і, va ¸rochyshcha di Malodcha. Yana vytsyagnuta lantsuzhok uzdo¸zh pravaga di un berag di fiume di Dakhla¸k. Myastsovyya zhykhara nazyvayuts _kh "shvedsk_m_ a mag_la і". Padobna, yak і zhykhara di secolo di K_syalyo¸tsa nazyvayuts "frantsuzsk_m_ a mag_la і" colline va ¸rochyshcha di Yam_shcha. Adnak arkhealag_chnyya raskopk_ non patsverdz_l_ getyya narodnyya leggende. A kurganny pakhavana mog_ln_ka slavi della X-XIII Arte. prodk_ suchasny zhykharo ў.

Su è peccato, bolshasts per una collina ў non zakhavalasya. Yana pastupova razbural_sya pryroday і asabl_va gaspadarchay dzeynastsyu chalaveka. ў aposhn_ya dzesyats_goddz_ zn_kl_ mog_ln_k_ Menav_t vyosak scaldante Basyach, Grushava, Matzos. Adz_nkavyya pakhavann_ zastal_sya yashche scaldandosi vyosak Zalesse і _la¸sk.

A pakhavannyakh slavyansk_kh vo_na ў akramya syaker di traplyayutsets di un nazha, nakanechn_k_ kop'ya ў і strel, payasnyya sprazhk і, myacha. A muzhchynsk_kh pakhavannyakh znakhodzyats kres_va, tachylnyya brusk і, bronzavyya і zhaleznyya guz_k і, reshtk_ dra¸lyany un vyodzer, a yak_ya klal_ akhvyarny a un riccio. Raznastayna Bolya _nventar zhanochy pakhavannya ў: shklyanyya, kamennyya і metal_chnyya patserk і, bronzavyya pyarstsyonk і, branzaleta, uprygozhann_ z serabra. Uno yak di un prav_l, a pelle una collina pakhavana adz_n nyabozhchyk. A ore di traplyaetsets di una precedenza 2–3 dolori і di uno shk_let ў. Colline di Sustrakayuzza і senza pakhavannya ў — kenatafa, yak_ya nasypal_sya paslya precedenza tryzna al cognato che un prapa ў senza vestale ts_ a uno zag_n ў sul chuzhena.

Precedenza-raneyshamu razmyashchal_sya su ¸zvyshsha che scalda Pasel_shcha di slavi della X-XIII Arte. a Paless_ rek, laghi і syarod paludi. Adbyvayezza di un pastupova perakhod inferno pa¸zyamlyanak sì terra zrubny signora ў. Pobach znakhodz_l_sya gaspadarchyya pabudova kanstruktsy diverso. Yana і skladal_ pasel_shcha, zvychayna a un nevyal_kaa, usyago sì dzesyatka syadz_b. Pra¸da, sustrakayutsets і velm_ buynyya: 80–100 syadz_b.

Alla X-XIII Arte. su mesets starazhytny un pasel_shcha ў uzn_kayuts pershyya garada — Byarestsa і P_nsk (la XI Arte.), Kamyanets і Kobryn (la XIII Arte.), hots un geta al datavayena a un pavodla di un pershag di un p_smovag ¸pam_nannya. Bezumo¸na, Yana z'yav_l_sya znachna di presto. Dzyakuyucha ad archeologi, yak_ya pravyal_ shurfavann_ inferno vicino del ponte tseraz Mukhavets, a strati n_zhn_kh byl_ znoydzena ablomk_ una merce keram_chnaga, un vyrablenag sì di un syaredz_na della XI Arte. di Ottengono a un aznachaa questo a ¸zn_kneena di Kobryn di un treb shukats a bolsh glyb_nny vyaka. Novyya zvestk_ ab starazhytnay Kobrynshchyne prynyasuts nastupnyya arkhealag_chnyya raskopk_.

A. V. Io ў

***

A _patsye¸sk_m a un letap_sa, yak_ skladzena ў abitanti di Kan della XIII Arte., è detto: "Xie Az, il principe Volodimer, il figlio Vasilkov, il nipote Romanov, scrivo il diploma: Kobryn sia con la gente, sia con un tributo ha dato esm alla principessa, dopo che lo stomaco la città, Kako a me fatto scongelare, taka e su me permette ad alla mia principessa...". Dunque in estate il 6795esimo inferno "stvarennya a luce", uno zgodna z letap_snay tradytsyyay, ts_ ў il 1287, knyag_nya Volga Ramana¸na atrymat una precedenza zavyashchann_ Kobryn. Geta a un pershaa a un vyadomaa su syonnyashn_ dzen a un p_smovaa al ¸pam_nayena di un pr la città. Uzn_k Kobryn yashche presto. A _patsye¸sk_m a un letap_sa yon a un pa¸staa uno yak la città che ¸zho skla¸sya su po¸nacha di Valynskay zyaml і, per Prypyazzyu.

Ad abitanti di Kan della VII Arte. su terytory_ suchasnay Kobrynshchyna apynul_sya slavyansk_ya plyamyona di un duleb ў, yak_kh z po¸dnya adtsyasn_l_ kache¸n_k_avara (obra). Arkheolag_ myarkuyuts che un menav_ta adsyul, z un pa¸dnyovaga a vocazione, è stato iniziato Fa il merletto all'asvayeena slavyanam_ terytor і, yaky il vasino a un budza di nazyvatsets di Belarussyu. Avars, v_dats, yashche un do¸ga gnal_ ¸tsekacho ў, yak_ya adykhodz_l_ a vocazione і su po¸nach, і chyn_l_ sopra _m_ ¸syalyak_ baccano. 

 

Kobryn a un orecchio di XIII villaggio di Pavodla un malyunka, un vyykananaga ў a Beldzyarzhprayektsa.

Pra di Apovests_ m_nuly ottenere un rettile ў" è merkavats possibile per una precedenza", skladzenay il riscaldamento di 1113 Nyadz і ў su quel nashchadk_ un duleba ў, disseminato ad Avars і, buduts shukats mesets byaspechnyya і a uno zats_shnye. Io ora ¸ves a un budza mayachyts perad _m_ vobraz uno zlavesnaga di "obryn", yak_ ¸vekavechy¸sya ў padannyakh, a nazva di un urochyshch ў і un pasel_shcha ў. Adnak di un pachynayucha z l'abitante di Kan della VII Arte. il magutnasts Avarian dzyarzhava che rask_nulasya ў Prycharnamor' і, a una precedenza di Duna_ і i Balcani, il rezka padats è diventato pa¸nochny e ў i 790esimi rettili Yana di un kanchatkov è stato schiacciato susedzyam_. Tyya Avars, yak_ya dabral_sya da Palessja, nechakana zn_kl_. 3 nudità getay padze_ letap_sets non è vecchia la narrazione ў un'espressione familiare:" Pog_bosha, come obra". Hutchey per ¸syo, _kh uno skas_la neyky ep_dem_ya. Ad Alya Slyady _kh prysutnasts_ zastal_sya: vende Abryna і Abrova è l'inferno vicino Qieliahang, Abro¸skaya Vulka (_vatsev_tsk_ l'Accademia russa di Scienze naturali), Abrova (_vana¸sk_ l'Accademia russa di Scienze naturali), Abryna (Karel_tsk_ dell'Accademia russa di Scienze naturali). Padobna guchyts і nazva della città di Kobryn. Magchyma, un pershapachatkova di un pasel_shch è stato chiamato Obrsh (Obryn) e un pachatkovy l_tara "A" z'yav_lasya pazny uno yak all'ukazayena su prynalezhnasts. Non un vyklyuchana che qui znakhodz і ў sya neyk_ tsentr, kuda a un paduladnaa di un naseln_tstv di un prynos_l a un dan_n: "è andato a Obryn".

Pershaye pismovaye ¸paminanne Kobryna (1287) su staronets di Ipatsye¸skaga letapisu

A quell'ora va a Ushodnyay E¸ropa adbyval_sya vyal_k_ya padze_. Il Galo¸nay z _kh è stato al ¸tvareena K_e¸skay Rus_. Su un pratsyaga dell'IX-X Arte. yae terytoryya azzerramenti, farm_ruyetsets starazhytnarusky narodnasts, uno yaky pastupova a un ¸klyuchaa a un ¸sa ¸skhodneslavyansk_ya plyamyona inferno vyarkho¸ya ў Dona da Pabuzhzha. Razv_vayuzza feadalnyya adnos_na, stvarayetsets di un dispositivo adm_n_stratsyyna, z'ya¸lyayutsets pershyya zakanada¸chyya atti. Uzn_kayuts garada, chastsy per ¸syo là, un dza sì di un getag ¸zho _snaval_ pasel_shcha і a un dza knyaz_ ¸zvodz_l_ ¸matsavann і, zamk_.

Kal_ starazhytnakobrynsky abshchyna n_chy bolyd, akramya rybalo¸stvo і palyavannya, non zaymalasya, veragodna, qui così n_kol_ і non z'yav і ў sya città. Inferno di Adnak di estate sì di stallo estivo a nats_ska gaspadarchy patreb zhykharo ў legno di un adstup ў usyo distanze. Iago Mestsa zaymal_ ¸zaranyya è caduto і, un chastka di un abshchynn_k ў perasyal_lasya su bolsh addalenyya zeml і, z'yav_l_sya vende. Ekanam_chnyya pospekh_ pryvyal_ sì tago che Kobryn pra di un vyadom è diventato lontano per Iago mezham_. Io qui zha z'yav_l_sya novyya ¸ladara. Tsyaper gaspadary tuteyshy pasel_shcha ў, zyamel, rek і lyaso ў centinaio ў vyal_k_ k_e¸sk_ principe.

Ad abitanti di Kan della X Arte. terytor і, zaselenyya valynyanam_ і a buzhana і, uvayshl_ ў magazzino starazhytnaruskay dzyarzhava. Qui utvarylasya Uladz_m_ra-Valynskaye di un knyastvo. A 983 g, al pavodla padannya, paslya un paspyakhovaga a una campagna su uno yatsvyag ў il principe Uladz_m_r a vusts_ Mukha¸tsa, yak_ a un ¸padaa ў l'Insetto, un pabudav ў krepasts, pra yaky è cresciuto la città di Berastsa. E ricami la precedenza di Mukha¸tsa, un prykladn ў adny dn_ a una strada, znakhodz_lasya ty un pasel_shcha, un dza ¸zn_k Kobryn. Ad Alya Pakul il geta di un nazv non ha fatto f_guravat ў p_smovy kryn_ets.
 

 

           Starazhytnaruskiya voiny-druzhynniki

Volynsk zyamlya ў daleyshy neadnoycha di un perakhodz_l z passa a mani і, stanav_lasya ¸ladanny kago-nebudz z knyazyo ў Rurykav_cha ў. Alla XII stazione Yana razdrab_lasya su sherag gli adasobleny sono stati udzet ў, syarod yak_kh znakhodz_lasya і da Berastseyskaya zyamlya. Adnak ad abitanti di Kan stagoddzya al principe Raman Msts_slav_chu di ¸dayetsets zno ў usyo un geta ab'yadnats. Utvarayezza Gal_tska-Valynskaye di un knyastvo. Il team Gal_tsky un nyaredka di un supravadzhal del principe ў ora palyavannya ў una chiacchierata, ricca di uno zver, su inferno po¸nach Prypyats_. Magchyma, a un'ora di uno z tak_kh payezdak palya¸n_cha znakam_ta apynu¸sya su Mukha¸ts's beraga і spyn і ў sya ў pasel_shcha, yaky skhavalasya ў pa¸nochny pamezhzha Iago Vyal_k_kh uladannya ў. Atsan і ў fanno uno scarto davanti a un abaronnaa allo znacheena getay myastsovasts і, yon uno zagada ў uzvests_ su un vostrava, utvorany deltay Kobrynk і, la serratura. Myarkuyuts che tak_m ў pachatak città, pakul yashche non un vyadomaga a letap_sets. Zatoye ¸nuk il principe Raman, Uladz_m_r Vas_lkav_ch, è zasvedchyts documentario nel 1287 a un realnaa al _snavayena della città di Kobryna.

XIII Arte. a un prynyasa tsyazhk_ya vyprabavann_ Rus_. Ai 1240esimi rettili yae terytoryya a un budza di uno zakhoplen a і mangola-tataro, yak_ya dasyagnuts K_eva, Gal_cha і Uladz_m_ra-Valynskaga. Zno ў, uno yak di un pa¸tysyacha di un rettile ў a Tam, lyudz_ buduts shukats uno skhov_shcha per Prypyazzyu, a gety lyasny і balots_sty orli. A un vyn_ka di un naseln_tstv qui pavyal_chytsets, vyrasets kolkasts un pasel_shcha ў uno zemle¸ladaln_ka ў і, tak_m a porcellana, un campo bolsh tryvaly allo znacheena della città uno yak di un gandlyova-ramesnag di un tsentr. Warta ¸l_chvats і a un vygadnaa a un geagraf_chnaa di uno stanov_shch di Kobryn su vyadomy yashche ў starazhytnasts_ acqua a una strada z Baltyyskaga ў Chornaye di una pestilenza: V_sla — Insetto — Mukhavets — P_na — Prypyats — Dnieper. Pra gety z Mukha¸tsa ў a P_n davodz_lasya dasta¸lyats sudna a volaka. Menav_ta su gety a un adrezk і ¸zn_kl_ tak_ya tapon_ma, uno yak di Mukha¸lok_ (mukhavetsk_ya ha trascinato і) — un nazv di un syal, і Valoka – nevyal_k_ è agile, yak_ a un ¸padaa ў Mukhavets z a un uskhod.

Principe di Uladzimir Vasilkavich di una precedenza ratse Lyasna. Z M S. malyunka di Samokisha

Il principe Uladz_m_r Vas_lkav_ch, yak_ un valoda ў Kobrynam al 2o a un palova della XIII Arte., un vyadoma uno yak buda¸n_k abaronchy umatsavannya ў su po¸nacha di Valynskay zyaml_. il _patsye¸sk_ letap_s a un adznachaa che ў Uladz_m_r Vas_lkav_ch un pabudav ў sugli approcci di da Beraszja vartavy vedo il 1275-1276 e l'altro — su Lyasna ratse. A gety mesets, un dza di centinaio ў uzvyshatsets "una colonna un focolare" (vezha bianco, yaky zakhavalasya sì il nostro uno Zen), yon uno zasnava ў la città "... da graffio e narecha chiama a esso Kamenets". Hutchey per ¸syo, non ў abydzena ¸vagay і Kobryn, a yak_m, v_dats, un taksama vyal_sya lavori di una precedenza ¸matsavann_ la serratura.

Kankurentam a un baratsba per Gal_tska-Valynsky spadchyna una sporgenza і ў polsk_ Karol Kaz_m_r III Vyal_k_ (1333–1370), yak_ zakhap і ў a garada di 1349 Lvo ў, Gal_ch, Uladz_m_r-Valynsk і, Berastsa, patsyasn і ў fanno uno scarto davanti z Valyn_ di uno zaproshanag di un syuda su knyazhayena di Gedz_m_nav_cha Lyubart (1340–1382). Su un dapamoga a Lyubart paspyashal_sya stareyshyya brata di Keystut і Algerd. A un vyn_ka dzvyukh guerra ў Kaz_m_r III Vyal_k_ di un vymushana ў pak_nuts chastka grande sva_kh uladannya ў. Zgodna z a trattati del 1366, yak_ un patsvyardzha ў knyastvo, Karol adma¸lya¸sya l'inferno sva_kh il diritto ў su Berastsa, Kamyanets, Darag_chyn, Meln_k і Belsk, "e anche — su Kobryn con povety, l'appartenenza di Olgerdu" hanno raggione Lyubarta su Valynskaye.

L.R.Kazlo ў

Commenti


Commenti


Titoli di articoli

Cerchi nel sito webNos partenaires