Aflição de filme de juízo

Diretores: Vitaly Ivanov, Mikhail Tsaryov
Operadores: Yury Zhuravlyov, Evgeny Rusakov
Compositor: Evgeny Krylatov
Artista: Evgeny Kumankov
País: a URSS
Produção: teatro Maly acadêmico estatal e associação criativa "Tela"
Ano: 1977


Atores: Mikhail Tsaryov, Nellie Korniyenko, Evgenia Glushenko, Boris Klyuev, Vitaly Solomin, Roman Filippov, Lilia Yudina, Valentin Tkachenko, Nikolay Ryzhov, Muse Sedova, Margarita Fomina, Valentin Svetlov (Terentyev), Maria Sternikova, Zinaida Andreyeva, Larisa Kichanova, Elena Gogoleva, Sofya Fadeyeva, Tatyana Ryzhova, Arkady Smirnov, Vitaly Igarov, Anatoly Opritov, Nikita Podgorny, Natalya Shvets, Andrey Litvinov

NavegaçãoOs nossos parceiros