Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Articoli su Kobryn: Come una parte di VKL e RP

Economia di Kobryn del 1519.

Prycladna da Sjarez_na un padzela gaspadarsk_kh zyamelny uladannya ў su dzyarzha¸nyya і un asab_sta il dominio (uladayena) di un vyal_kag del principe non ha fatto _snavat la XVI Arte. di un dakladnag. Precedenza di Yana sutnasts_ byl_ dzyarzha¸nay ulasnastsyu: il reddito z _kh _shl_ uno yak su pakryzzyo un vydatka ў dzyarzhava, quindi і sul ¸trymayena di un vyal_kag del principe di un l_to¸skag і Iago di uno shmatl_kag akruzhennya.

Peravozka di merci ў, pryznachany per gandlyu. 3 incisioni di XVI S.

Su dieta karanatsyyny del 1588 per zabespyachennya dakhodam_ un vel_kaknyazhatskaga di un prastol z dzyarzha¸ny uladannya ў byl_ vydzelena così zvanyya "stalovyya mayontk і", vasino yak_ya nazyval_sya ekanom_yam_: Al_tsky, Berastseysky, Garadzetsky, Kamyanetsky, Kobryn, Mag_lyo¸sky, Shavelsky.

76esimo staronka "Rev_z іі Kobrynskay il governante іі" il 1563 ("La revisione dei conti di economia da Kobrynska fece nel 1563 dal revisore dei conti korolesky Dmitry Sapegoyu con addizione degli atti di Braslavsky la corte territoriale che tocca Kobrynska Arkhimandrii". Vilna, 1876).

Kobryn ekanom_ya faktychna di un ¸zn_kl ў yak del 1519 di uno starostvo, addadzenaa ў a un dzyarzhav. Yurydychna aform_lasya ў il 1532, kal_ karaleva di Bon atrymat Zhyg_mont l'inferno di I Staroga starostvo hanno raggione su Kobrynskaye. Ad adm_n_stratsyyny adnos_na di un uvakhodz_l uno spachatka ў Padlyashskaye, z il 1566 a Berastseyskaye di un vayavodstva. Kanchatkova Kobrynskaya ekanom_ya uno yak "a uno stalovaa al ¸ladayena" vydzel_lasya a un pavodla "Ardynatsy_ ab karale¸sk_kh prybytka" il 1589 a un vyn_ka a un padzel pam_zh dzyarzha¸ny і karale¸sk_m a proprietà. Apracha ў di Bona XVI–XVII stazione Kobrynskay ekanom_yay valodal_ karaleva Hannah Yagelonka і Kanstantsyya A¸stryyskaya.

Nel 1549, 1563 і 1597 pravodz_l_sya rev_z іі, materyyala yak_kh z'ya¸lyayutsets kashto¸nay g_starychnay kryn_tsay. Per il 1563 a Kobrynskay il governante іі scaldava 77 mila dzesyats_n zyaml і, a t.l. 89 è falvarkovay traballante vornay zyaml_ і il 612esimo rotolo, zamatsavany per tsyaglym_ syalyanam_. Uklyuchala di Kobryn garada, Dabuchyn (Pruzhana), myastechka Garadzets. Genere argan_zatsyya prayets, _ntens_f_katsyya gaspadarchay vytvorchasts і, nuovo zyamel asvayeena (mel_yaratsyya, il vysyakayena lyaso ў) a spaluchenn_ z uzmatsnenny ekspluatatsy_ syalyan pavys_l_ dakhodnasts il governante іі uno stallo l'abitante di Kan della XVIII Arte. amal nella 8a volta ў. Z Kobrynskaya ekanom_ya zbl_zhayetsets z a Brestskay, i tempi di Yana sono mostrati a un orecchio della XVIII Arte. ў _nventara, rev_z_yakh, contratti, mayuts adm_n_stratsyyu infondato і rakhunk_. A 1757 Ezhy Flem_ng di un atrym ў a un dzyarzha¸stvo agulnaa su Brestskaya і Kobrynskaya il governante іі a term_na sul 6o rettile ў. Zamest a un padzel su volasts_ (Kobryn, Bludzensky, Vezhatsky, Garadzetsky, Dabuchynsky, Charavachytsky) і voyta¸stva adby¸sya padzet su gubern_ і klyucha e yak_kh dap_sval_sya yashche asobnyya vyosk і, falvark_ і _nsh. Tak_m a porcellana di Kobrynskaya gubernya uzn_kl z 8a chiave ў: Kobrynskaga (. Agarodn_k_ Kobrynsk_ya di Kobryn і, vyosk_ Dubavoye, Lyakhchytsa, Lyagata, Palyats_chy, Patryk і, Ploskaye, Rukhov_chy, Sukho¸chytsa і H_dra, falvark_ Garyzdrychy і Zalesse), Vezhytskaga (Agarodn_k_ Vezhytsk_ya, vyosk_ Gl_nyank і, Lyshchyk і, Matsyasa, Pestsyank_ і Sta¸py), Garadzetskaga (myastechka Garadzets, vyosk_ Asmolav_chy, Vugla, Grushava, Pietra Karale¸sk і, Hudl_n і Chal_shchav_chy), Zakrosn_tskaga (vyosk_ Zakrosn_tsa, Astrom_chy, Bystrytsa, Syalets і Turnaya), L_tv_nka¸skaga (vyosk_ L_tv_nk і, Vostrava, Klyashchy, Lasta¸k_ і Prusk), _la¸skaga [vyosk_ _la¸sk, (_lask), Barshchy, Byarozn, Zas_ma, Lushchyk_ і Stra і], Tevelskaga (vyosk_ Te¸l і, Zalesse, Matzos і Rynk і), Charavachytskaga (Agarodn_k_ Charavachytsk_ya, vyosk_ Batchy, Gl_nyank і, Meln_k і, Drizzano і, Pesk і, Shypov_chy і Yaska¸chytsa) e yakoga yashche byl_ pryp_sana falvarak і syalo Shmata, falvark_ Adamka ў, Pelchytsa і Fa¸styna ў, syalo Ploskaye.

     A Syalyana su senazhatsi. Z syarednevyakovay incisioni.

Vayennyya dzeyann і, gaspadarcha zanyapad pryvyal_ sì skasavannya ў 1766 samak_ravannya, Alya Kobrynskaya ekanom_ya zakhavalasya sono infondati. Yae reargan_zatsyyay zanya¸sya ў 1768 Anton_y Tyzenga¸z. Adnak allo skaracheena kolkasts_ un naseln_tstva, il prytsyagneena-posto s_l su un buda¸n_tstv del canale Karale¸skaga, un agulnaa a un pal_tychnaa al pagarsheena s_tuatsy_ ў al krayena non dal_ stano¸chy un vyn_ka ў. A 1795 Kobryn ekanom_ya un ¸vayshla ў un magazzino di Ras_yskay _mpery_. Governante di Zeml_ іі z syalyanam_ byl_ padaravana, chastkova di un pradadzena a persone pryvatny.

L.R.Kazlo ў

Commenti


Titoli di articoli

Cerchi nel sito webNos partenaires