Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Pomnik Włodzimierz Eliasz Lenin

W 1950-х rok w Kobryń pojawiam się nowy plac. W dokument ona liczę się jak plac im. А. В. Суворова. Prawda, do 1962 r. ona rozstrzygnąłem przemianowałem do plac im. В. И. Lenin. Nieciężko domyśliłem się, co i pomnik В. И. Lenin teraz powinien jestem otrzymałem nowy " adres". W Kobryńском archiwum zachowuję się decyzja горісполкома № 70 od 6 kwiecień 1965 r. o przenoszenie pomnik В.И.Ленина z пл. wolność na пл. im. В. И. Lenin.

Kontaktowy informacja


Nawigacja

Poszukiwanie

Our partners