Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Rejon kobryński

Nawigacja

Chmara tag
Our partners

Świat zwierzęcy

Powiązany pancernik, czy powiązany ГЛОМЕРИС GLOMERIS CONNEXA(C.L.KOCH, 1844) ЗВЯЗАНЫ БРАНЯНОСЕЦ, або ЗВЯЗАНЫ ГЛАМЕРБIС

Krótki opis. Niemoralny rodzaj. W Białoruś jedyny przedstawiciel rodzaj. Ciało pokryty 12 tarcza z 17-19 para noga. Długość ciało 5-17 mm, szerokość 2,5-8 mm, zabarwienie od светло- do ciemnobrązowy. Na тергитах, z wyjątkiem pierwszy i ostatni, po 4 światły plama.

Rozpowszechnienie. Europejski rodzaj, sam вост. punkt znajdowanie który jestem grabowy las okolica Kijów. Spotykam się w юж. i зап. część Białoruś [1-5]. Spotkany tylko w 2 obwód republika.

Mieszkanie. Żyję w bury leśny grunt i oddaję przewaga więcej wilgotny las, dąbrowa, черноольшаникам, skomplikowany las świerkowy. Spotykam się w podściółka, spróchniały karcz, w grunt do głąb 20 cm

Biologia. Zbadany za mało. Chętnie jem różny organiczny pozostałość: opadły liść grab, dąb, brzoza, osika, pogniłem drewno i pomiot jeleń. Яйца odkładam do pęknięcie grunt i kora drzewo.

Liczebność i tendencja jej przemiana. W oddzielny біогеоценозах liczebność osiągam 39-96 екз/м2 [1-5]. Czasami ona stosunkowo wysoki, lecz mocno obniżam się.Główny czynnik zagrożenie. Gospodarczy opanowanie działka bury leśny grunt.

Zachód ochrona. Rodzaj włączony do 2-е edycja czerwienny księga republika Białoruś(II kategoria). W Białowieski puszcza znajduję się pod ochrona ochronny reżim.

Źródło informacja :
1. Локшина И.Е. Wielonóg(Diplopoda) w leśny grunt Białowieski puszcza // Pedobiologia, Bd. 4. № 4. 1964.
2. Еиляров М.С., Перель Т.С., Утенкова А.П. Użycie bezkręgowy dla charakterystyka grunt Białowieski puszcza // Białowieski puszcza: Исслед. Мн., вип. 4. 1971.
3. Кохманюк Ф.С., Ярощук Л.С. Do pytanie o fauna pająk i wielonóg Białowieski puszcza // świat zwierzęcy białoruski Polesie, ochrona i racjonalny użycie : drugi wynik. науч. конф.: тез. докл. Homel. 1981.
4. Тарасевич fryga. Kompleks діплопод w хвойно-широколіственних las białoruski Polesie // problem gruntowny zoologia : Тез. докл. VIII Всесоюз. совещ. Aszchabad, 1984.
5. Тарасевич fryga. Двупарноногие wielonóg(Diplopoda) хвойно-широколіственних las : эколого-faunista. ісслед. na przykład Biłoruś): Автореф. діс... канд. біол. nauka. М., 1986.

Autor Хотько Э.И.


>