Versão em português 中文版本 日本語版
Polish version La version française Versione italiana
Русская версия English version Deutsch Version

Przedsiębiorstwo

РУДТП "samochodowy park №16 r. Kobryń"

Samochodowy park №16 r. Kobryń
Republikański unitarny filialny transportowy przedsiębiorstwo "samochodowy park №16 r. Kobryń" republikański unitarny transportowy przedsiębiorstwo " Брестгрузавтосервис".Spełniam przewóz pasażer i ładunek, transportowanie niebezpieczny ładunek, państwowy techniczny nadzór pojazd, obsługa transportowy samochodowy środek.

Data stworzenie - 15 maj 1955 g

Dzieję się usługa:
- przewóz pasażer;
- przewóz ładunek;
- transportowanie niebezpieczny ładunek;
- państwowy techniczny nadzór pojazd;
- obsługa transportowy samochodowy środek;

Telefon:
dział przewóz : 375(1642) 2-55-38
dział techniczny : 375(1642) 2-28-63
księgowość: 375(1642) 2-29-93
faks : 375(1642) 2-12-91

Adres:
225304, brzeski obwód, Kobryń, ul. radziecki, 76

E - mail: rydtpap16@brest.by

Rozkład na karta


Nawigacja

Chmara tagOur partners